www.weboldalforditas.hu www.geographic.hu E-mail
Magyar   Deutsch   English
Szolgáltatások Referenciák Árak Ajánlatkérés Elérhetőség Á.SZ.F.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Szolgáltatás(ok) Meghatározása

A szolgáltatás: fordítás, weboldal szerkesztés, amelyet Megbízott végez Megbízó részére.

Fordítás: a forrásnyelvről a célnyelvre történő írásos nyelvi közvetítő tevékenység.

Weboldal szerkesztés: az elkészített fordítás létrehozása olyan formában, hogy az beilleszthető legyen a meglévő oldalra a megfelelő helyen.

Az ÁSZF-ben előforduló további fogalmi rövidítések

elektronikus adathordozó (a továbbiakban: EA): elektronikus levél (e-mail), internetes cím linkje, FTP (File Transfer Protocol) szerver, CD-ROM lemez, hordozható mágneslemez (floppy disk), USB PEN drive és minden olyan eszköz, amely alkalmas adatok elektronikus továbbítására és hordozására.

hagyományos adathordozó (a továbbiakban HA) : papír, telefax és minden olyan eszköz, amely alkalmas adatok papíralapú továbbítására (pl. dia, pausz, stb.) 

Az árajánlat az alábbi paramétereket foglalja magában:

    Az ajánlat kibocsátásának dátuma, dokumentum(ok) megnevezése, forrásnyelv(ek), célnyelv(ek), lektorálás szükségessége, Megrendelés típusa, dokumentum(ok) jellege és formátuma, teljesítési határidő(k), fordítási és/vagy lektorálási díj.

Fordítást akadályozó tényezők

A fordítást akadályozó tényezők: értelemzavaró hibákat tartalmazó, zavaros forrásnyelvi tartalom, illetve egyéb, hibás szerkesztésből fakadó, fordítást akadályozó tényezők (pl. az elektronikus dokumentumba illesztett objektumok takarják a forrásnyelvi szöveget.)

Előzetes becslés a forrásnyelvi szövegek / dokumentumok alapján

Amennyiben a forrásnyelvi szöveg elektronikus, szövegszerkesztő szoftverben megírt formátumban létezik (pl. .html, .doc, .txt, .rtf kiterjesztéssel), Megbízó felkérheti Megbízottat a forrásnyelvben előforduló karaktermennyiség becslésére, amelyet Megbízott (felkérés esetén) köteles Megbízó rendelkezésére bocsátani maximálisan +/- 20%-os eltérési pontossággal. Minden egyéb, táblázatkezelő- (pl .xls vagy .cvs kiterjesztésű), prezentációkészítő(pl .ppt kiterjesztésű), és minden egyéb formában meglévő forrásnyelvi szöveg esetében Megbízott csak tájékoztató jellegű becslésre kötelezhető a karaktermennyiséget illetően. 

Sajátos szakkifejezések, szókincs fordítása

Megbízott nem köteles a magyar nyelvre korábban nem fordított, közkinccsé még nem vált, adott szakterületre jellemző, sajátos szakkifejezések fordítására, csak abban az esetben, ha Megbízó ezt szószedet formájában Megbízott részére az árajánlat visszaigazolásával (azaz a megrendeléssel) egyidejűleg (vagy azt megelőzően) Megbízott részére megküldte. 

Fordítást akadályozó tényezők

Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul tájékoztatni a fordítást akadályozó tényezők megléte esetén és figyelmeztetni az esetleges késedelmes teljesítéssel kapcsolatosan. Amennyiben a fordítást akadályozó tényezők továbbra is fennállnak és Megbízó nem módosítja a forrásnyelvi szöveget, Megbízott nem kötelezhető az értelmezhetetlen vagy nehezen értelmezhető szövegrészek fordítására. Amennyiben Megbízó módosítja a hibás szövegrészeket és azt megküldi Megbízott részére, a hibás szövegrészek fordításra kerülnek. Megbízott jogosult módosítani a teljesítési határidőt a hibás szövegmennyiséggel arányos mértékben.

Reklamáció, a fordítás minőségével kapcsolatos panaszok

Megbízónak sürgős fordítás esetén 1 munkanap, normál fordítás esetén 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a fordítással kapcsolatos minőségi kifogásaival kapcsolatosan Megbízottat értesítse. Megbízó a minőségi kifogásait a fordított szövegben egyértelműen és részletesen megjelöli, az általa pontatlannak tartott szövegrészeket kiemeli, ellenkező esetben a minőségi kifogás semmisnek minősül. Megbízott általános reklamációt, minőségi panaszokat nem köteles elfogadni. Megbízott felülvizsgálja a beérkező minőségi panaszokat és a javítások mennyiségével arányos idő alatt korrigálja azokat. Megbízott a korrekcióhoz szükséges időtartamról előzetesen tájékoztatja Megbízót. Amennyiben az előre jelzett időtartam alatt Megbízott elvégzi a korrekciót, Megbízó a fordítás teljes ellenértékét megtéríti. Amennyiben Megbízott túllépi az előre jelzett, korrekcióhoz szükséges időtartamot, Megbízó minden fizetési kötelezettsége alól mentesül.

Üzleti titoktartás

Megbízott a munkavégzése során tudomására jutott, a Megbízó gazdasági érdekeit sértő ismereteket, adatokat, információkat köteles üzleti titokként kezelni.  

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK valamint a hatályos szerzői jogi rendelkezések szabályozása az irányadó.

Az ÁSZF-től Felek írásban eltérhetnek.

www.szaklista.info
www.firstlady.hu
Kovcs Autalkatrsz Webruhz
MINDWEB
E-mail: info@weboldalforditas.hu    Tel: 06-30-984 2172    © 2005 weboldalforditas.hu     Sitemap